Analizinė geometrija

 

Paskaitų konspektai:


Analizinė geometrija pdf

 

 

Laboratoriniai darbai:


Analizinės geometrijos laboratoriniai darbai pdf

 

 

Aiškinamasis aukštosios matematikos uždavinynas (Teresė Leonavičienė, Inga Laukaitytė, Vilnius, 2008)


Savarankiško darbo užduotys (skyrius nr. 1) pdf
Savarankiško darbo užduotys (skyrius nr. 2) pdf
Savarankiško darbo užduotys (skyrius nr. 3) pdf
Atsakymai pdf

 

 

Papildoma medžiaga:


A.Krylovas, E.Paliokas. Algebra ir geometrija pasitelkiant MAPLE. pdf
K.Karčiauskas. Antros eilės kreivių ir paviršių geometrija. pdf