Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos 57-ojoje konferencijoje, kuri vyks 2016 m. birželio mėn. 20-21 d. Vilniuje,Vilniaus Gedimino technikos universitete (Saulėtekio al. 11).

LMD konferencijos programinis komitetas
Remigijus Leipus (pirmininkas), Stasys Rutkauskas (pirmininko pavaduotojas), Natalija Kosareva, Aleksandras Krylovas, Kęstutis Kubilius, Antanas Laurinčikas, Edmundas Mazėtis, Dalius Mažeika, Kazimieras Padvelskis, Vidmantas Pekarskas, Jonas Šiaulys, Artūras Štikonas.

VGTU konferencijos organizacinis komitetas
Kazimieras Padvelskis (pirmininkas), Aleksandras Krylovas (pavaduotojas), Aidas Balčiūnas, Andrej Bugajev, Viktoras Chadyšas, Svetlana Danilenko, Dovilė Deltuvienė, Edita Dombrovskienė, Julija Karaliūnaitė, Jūratė Karasevičienė, Natalija Kosareva, Rima Kriauzienė, Monika Lapėnaitė-Gedvilė, Dalius Pumputis, Olga Suboč.

Konferencijos sekcijos
1. Algebra, skaičių teorija ir geometrija  (Algebra, Skaičių teorija, Geometrija, Topologija, Matematinė logika);
2. Stochastiniai metodai ir modeliai (Atsitiktiniai procesai, Finansų ir draudimo matematika, Statistika, Tikimybių teorija);
3. Diferencialinės lygtys ir skaičiavimo matematika (Diferencialinės lygtys, Funkcijų teorija, Skaičiavimo matematika);
4. Matematikos istorija ir didaktika (Matematikos istorija, Matematikos ir informatikos dėstymo metodika);
5. Matematikos taikymai;
6. Teorinė informatika.

Konferencijos programa
Detaliąją konferencijos programą galite rasti čia
.

Registracija
Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome iki 2016 m. gegužės 9 d.
registruotis Lietuvos matematikos rinkinio – LMD darbų tinklalapyje http://www.mii.lt/LMR . Būtina pateikti dalyvio duomenis, nurodyti sekciją ir pranešimo pavadinimą.

Jeigu iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu fmsa@vgtu.lt .

Registracijos mokestis
Pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 9 Eur, ne LMD nariams – 15 Eur, doktorantams ir studentams - 6 Eur.

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas pavedimu iki 2016 m. gegužės 9 d. į vieną iš šių sąskaitų :
Swedbank banke: LT32 7300 0100 0245 9012
SEB banke: LT39 7044 0600 0031 7750
Gavėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Įmonės kodas: 111950243
PVM mokėtojo kodas: LT119502413
Įmokos kodas:  00801PRK16
Mokėtojo kodas: fiziniam asmeniui – asmens kodas, juridiniam asmeniui – įmonės kodas
Mokėjimo paskirtis: Lietuvos matematikų draugijos 57-osios konferencijos dalyvio mokestis

Vėliau pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 15 Eur, ne LMD nariams – 20 Eur.

Vakaronė
Iš dalyvių, dalyvausiančių konferencijos vakaronėje, imamas papildomas 16 Eur mokestis, kurį prašome sumokėti iki 2016 m. gegužės 9 d.

Apgyvendinimas
Prašome iki gegužės 15 d. pranešti, ar reikės apgyvendinimo.

Pranešimai
Pranešimai bus skaitomi naudojantis kompiuteriu su vaizdo projektoriumi. Bus galima naudotis Adobe Acrobat Reader ir Microsoft Office programų paketu (Word, PowerPoint ir kt.). Jeigu bus reikalingos kitos techninės priemonės, prašome apie tai pranešti el. paštu fmsa@vgtu.lt .

Straipsniai
Straipsnius pranešimo tema bus galima atspausdinti leidinyje Lietuvos matematikos rinkinys LMD darbai. Juos būtina parengti pagal LMD valdybos patvirtintus reikalavimus (žr. leidinio tinklalapio nuorodą Informacija autoriams ) ir pateikti per leidinio interneto svetainę http://www.mii.lt/LMR iki 2016 m. birželio 12 d.

LMD 57-osios konferencijos organizacinis komitetas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Fundamentinių mokslų fakulteto
Matematinio modeliavimo ir Matematinės statistikos katedros
El. p.: fmsa@vgtu.lt

http://techmat.vgtu.lt/LMD2016

Saulėtekio al. 11
LT-10223 Vilnius