Igno Dapšio daktaro diplomo įteikimo akimirkos

Nuotraukos